Еднопосочно движение (2009)

А.С. Филм, с подкрепата на Национален филмов център
6 мин., цветен, рисуван
Град. Всичко в него се движи, колите се надпреварват по улиците, хората препускат в забързаното си ежедневие, деца и кучета тичат в парка, рекламите проблясват в пищни витрини.
Всичко кипи в бясно движение...
Но не! В една тясна уличка две коли са спрели една срещу друга. Шофьорите упорито отказват да си направят път. Твърдо решени да не отстъпват от позицията си, те не само спират движението, но дори и времето. Нещо повече... времето тръгва назад.
Режисьор и художник: Иван Цонов
Kомпозитор: Пламен Цветанов
Анимация: Емил Барухов, Цветомира Николова,
Диляна Николова, Цанка Чернева – Илиева и Вера Калчева
Композитинг: Елка Фотева и Венцислав Фотев
Продуцент: Андрей Слабаков
Плакат: Ани Цонова
© Aeolus project 2016. Всички права запазени.