От другата страна

Премиера на 16 април 1993 г. в Сатиричен театър. Постановка Пламен Марков.
Финалист в Международния конурс за драматургия на BBC, 1993 г.
Награда на Фондация „Академия Аскеер“, 1993 г.

Мечтата да летиш... Колко близко съм до нея... Малко хора са били така близко до своята мечта... Не се ли състои точно в това щастието – да постигнеш своята мечта?... Която е мечта и на цялото човечество... Големи думи... Нещата са по-прости – литваш и толкова... Не е нужна патетика... Стига прилагателни... Съсипваме всяка работа с думи... Просто полети... без да говориш... И мечтата ти ще се сбъдне... Така... Пусна се... А сега лети...

Плакат: Людмил Чехларов
Пламен Дончев (III старец), Катя Паскалева (II старец), Георги Калоянчев (IV старец)
и Татяна Лолова (V старец)
© Aeolus project 2016. Всички права запазени.