Мотиви за кларинет

Премиера на 13 април 2001 г. в Сатиричен театър. Постановка Иван Урумов.
Един човек с брадва ходеше из улиците.
Брадвата блестеше на слънцето, искреше с все сила наточеното й острие и бляскавият метал разсипваше наоколо малки сияния. Брадвата плуваше в светлината като пъстърва, сребриста и гъвкава, потъваше във вировете и изскачаше пак.
Човекът държеше брадвата с внимателни, влюбени пръсти...
Плакат: Доньо Донев
Димитър Манчев (Човекът с брадвата) и Веселин Цанев (Кръводарителят)
© Aeolus project 2016. Всички права запазени.