Balkanski sindrom [Балкански синдром]
Zbirka Stopinje [Поредица „Стъпала“]
Literarno-umetniško društvo Literatura, Ljubljana, 2012
Съставител: Людмил Димитров
Превод: Намита Субиото
ISBN 978-961671775-5
Българско зелено
Текстове 1964-2000
Жанет 45, Пловдив, 2011
ISBN 978-954-491-717-3
Стратиев и Сатирата
Сатиричен театър „Алеко Константинов“, София, 2011
ISBN 978-954-92751-1-7
Избрано 2. Драматургия
Второ допълнено издание
Труд, София, 2009
ISBN 954-528-354-8
Избрано 1. Белетристика
Второ издание
Труд, София, 2009
ISBN 954-528-353-Х
Másutt [Другаде]
Napkút, Budapest, 2003
Превод: Ленке Чикхей, Тошо Дончев, Андреа Генат и Дьорд Сонди
Художник: Анри Кулев
ISBN 963-863-654-8
Избрано 2. Драматургия
Труд, София, 2003
ISBN 954-528-354-8
Избрано 1. Белетристика
Труд, София, 2002
ISBN 954-528-353-Х
Вавилонска хроника
Жанет 45, Пловдив, 2000
ISBN 954-491-065-4
Мотиви за кларинет
Златоструй, София, 1997
ISBN 954-8158-41-8
Лице от Греко
Златоструй, София, 1997
ISBN 954-8158-39-6
Пейзаж с куче. Българският модел
Landscape With Dog. The Bulgarian Way
Фабер, Велико Търново, 1997
Превод: Дейвид Дженкинс
ISBN 954-9541-03-7
The Roman Bath [Римска баня]
Kobunsha, Tokyo, 1997
Превод: Мисако Маки
ISBN 4-7704-0913-3 C0097
Съдържа: Римска баня; Сако от велур; Рейс
Стоян
Златоструй, София, 1995
Художник: Анри Кулев
ISBN 954-8158-23-Х
От другата страна
Златоструй, София, 1994
ISBN 954-8158-15-9
Съдържа: Мамут; Животът, макар и кратък; Балкански синдром – 93; От другата страна
De l´autre côté. От другата страна
Edition A Die, Die, 1994
Превод: Миглен Мирчев и Едмонд Шовел
ISBN 2-908730-23-5
Упрaжнения по другост
Еркюл, София, 1993
Художник: Анри Кулев
ISBN 954-8301-02-4
Българският модел
Иван Вазов, София, 1991
Художник: Анри Кулев
Последно кино
Поредица „Нова българска проза“
Абагар, Велико Търново, 1991
ISBN 954-427-018-3
La vie bien qu’elle soit courte suivi de Le Bus [Животът, макар и кратък; Рейс]
Actes Sud-Papiers, Paris, 1991
Превод: Катрин Лепрон и Андре Коконие
ISBN 2869433050 / F71141
Съдържа: Животът, макар и кратък (La vie bien qu’elle soit courte); Рейс (Le Bus)
Животът, макар и кратък; Подробности от пейзажа; Балкански синдром
Поредица „Съвременна българска драма“
Български писател, София, 1990
Подробности пейзажа [Подробности от пейзажа]
Библиотека „Болгария“
София Прес, София, 1990
Съдържа: Кратко слънце (Недолго светило солнце); Диви пчели (Дикие пчелы)
Живот в небето
Отечество, София, 1988
Художник: Иван Димов
Пейзаж с куче
Клуб „Приятели на хумора и сатирата“
Български писател, София, 1986
Подробности от пейзажа
Трето допълнено издание
Народна младеж, София, 1986
Съдържа: Дива патица между дърветата; Кратко слънце; Диви пчели
Krátké slunce [Кратко слънце]
Odeon, Praha, 1986
Превод: Людмила Новакова
Съдържа: Кратко слънце (Krátké slunce); Диви пчели (Divoké včely)
„Автобус“ и другие пьесы [„Рейс“ и други пиеси]
Радуга, Москва, 1986
Превод: Ника Глен и Мира Михелевич
Съдържа: Римска баня (Римская купальня); Сако от велур (Замшевый пиджак); Рейс (Автобус); Максималистът (Максималист)
The Roman Bath [Римска баня]
Little Theatre Group, New Delhi, 1984
Превод: Сатя Пракаш
Пиеси
Народна младеж, София, 1984
Съдържа: Римска баня; Сако от велур; Рейс; Максималистът
Живот в небето
Отечество, София, 1983
Художник: Петър Чуклев
Szczegóły pejzażu [Подробности от пейзажа]
PIW, Klub Interesującej Książki, Warszawa, 1983
Превод: Хелена Мадани
ISBN 83-06-00857-X
Съдържа: Кратко слънце (Krótkie słońce); Диви пчели (Dzikie pszczoły)
Капитаните от Бискайския залив
Народна младеж, София, 1982
Художник: Александър Алексов
Рейс
Поредица „Съвременна българска драма“
Български писател, София, 1982
Beeeeeeehhhh!!
Bulzoni, Rome, 1981
Превод: Пиеро Делла Порта
Съдържа: Сако от велур
Подробности от пейзажа
Второ издание
Христо Г. Данов, Пловдив, 1981
Съдържа: Кратко слънце; Диви пчели
Velúrzakó [Сако от велур]
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980
Превод: Петер Юхас
ISBN 963-07-1963-0
Съдържа: Сако от велур (Velúrzakó); Римска баня (Római fürdő)
Самотните вятърни мелници
Второ издание
Отечество, София, 1980
Художник: Надежда Гогова
Сако от велур
Поредица „Съвременна българска драма“
Български писател, София, 1979
Vadkacsa a fák között [Дива патица между дърветата]
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979
Превод: Ленке Чикхей
ISBN 963-07-1765-4
Подробности от пейзажа
Български писател, София, 1978
Съдържа: Кратко слънце; Диви пчели
Пейзаж с куче
Библиотека „Стършел“, № 250, София, 1977
Издание на вестник „Стършел“
Римска баня
Поредица „Съвременна българска драма“
Български писател, София, 1977
Divá kačka medzi stromami [Дива патица между дърветата]
Smena, Bratislava, 1977
Превод: Анна Сикорова
Художник: Владислав Росток
Biskay Körfezi Kaptanlari [Капитаните от Бискайския залив]
Gözlem Yayinlari, Istanbul, 1977
Gözlem Çocuk – Aşama Dizisi: 13
Превод: Наиме Илмер
Yeşil Köpek [Зеленото куче]
Gözlem Yayinlari, Istanbul, 1976
Gözlem Çocuk – Aşama Dizisi: 9
Превод: Наиме Илмер
Divoká kachna mezi stromy [Дива патица между дърветата]
Odeon, Praha, 1976
Превод: Людмила Новакова
Eine Wildente zwischen den Bäumen [Дива патица между дърветата]
Volk und Welt, Spektrum No. 82, Berlin, 1975
Превод: Ингрид Стойкоф
Dzika kaczka wśród drzew [Дива патица между дърветата]
Czytelnik, Warszawa, 1975
Превод: Мажена Илиева
Marzenie długie na pół metra [Половин метър мечта]
Nasza Księgarnia, Warszawa, 1973
Превод: Хелена Мадани
Художник: Божена Трухановска
ISBN 83-10-07606-1
Пеещият кораб
Библиотека „Стършел“, № 199, София, 1973
Издание на вестник „Стършел“
Пътешествие без куфар
Народна младеж, София, 1972
Художник: Генчо Симеонов
Дива патица между дърветата
Български писател, София, 1972
Троянски кон
Библиотека „Стършел“, № 172, София, 1971
Издание на вестник „Стършел“
Самотните вятърни мелници
Народна младеж, София, 1969
Художник: Иван Кирков