Dopravné predpisy

Dopravné predpisy sa nedodržiavajú.

Ba čo viac – jestvuje určitá kategória ľudí, ktorí sú presvedčení, že nie sú povinní ich dodržiavať. A konajú podľa svojho presvedčenia.

Občan tejto kategórie prechádza na červenú, prechádza na žltú, no len niekedy na zelenú.

Keby jeden – čert to ber, ale prechádzajú mnohí, a keď ich chceš pokutovať, zistíš, že je to nemožné.

Prvý vytiahne preukaz.

Druhý ti niečo pošepká do ucha.

Z tretieho sa vykľuje kolega.

Štvrtý na teba ani nepozrie – je zahľadený kamsi dopredu, do budúcnosti. A tak sa vzďaľuje – s rukami skríženými vzadu a s pohľadom upretým do tej budúcnosti.

Piaty je z vidieka. Majú tam síce semafory, ale nemajú dopravu. Semafory sú u nich len na okrasu. Zvykol si na to.

Šiesty je farboslepý.

Siedmy je môj zubár. Mimochodom, už tri mesiace čakám na plombu.

Ôsmy je príliš mladý, šestnásťročný – nevie, čo robí.

Deviaty je spolužiak.

Desiaty je popredný futbalista – môžem mu ja vynadať?!

Jedenásty je sused.

Dvanásty – synov učiteľ. A dobre vieme, aký problém je dostať sa v dnešných časoch na vysokú. Stačí jedna trojka a… koniec!

Trinásty je fatalista.

Štrnásteho vidíš každý večer v televíznom seriáli.

Pätnásty má za ženu cudzinku.

Šestnásty je z tvojej rodnej dediny.

Sedemnásty sa ponáhľa kamsi so súrnym odkazom.

Osemnásty je náčelníkov priateľ.

Devätnásty je inštalatér. Je ich stále menej a sú zákonom chránení.

Dvadsiaty je žena. Stopercentne.

Zostáva už len jeden – dvadsiaty prvý. Obyčajný človiečik, pokorne čaká na svoj údel.

Pokojne mu môžeš napariť pokutu. Nech si len pekne zapamätá deň, keď porušil pravidlá pouličnej dopravy.

Aj mu ju naparíš.

Platí a usmieva sa. Je ti to nepríjemné a vysvetľuješ mu, že pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali.

– Pravdaže, – hovorí. – Dnes ich dodržiavam. Zabudol som si totiž doma služobný preukaz.

S úsmevom odchádza a ty ďalej riadiš dopravu. Nuž… lenže za tejto situácie?!