Život poste restante

Žiadajte si život.

Nenechávajte iných, aby ho žili miesto vás.

Aby mysleli miesto vás.

Aby rozhodovali miesto vás.

Aby volili miesto vás.

Aby vám hovorili, koho máte milovať dnes a koho nenávidieť zajtra.

Kto je hrdina a kto – zradca.

Aká je vaša budúcnosť a aká – minulosť.

V čo veriť a o čom pochybovať.

Čo je najlepšie pre vás a čo – najhoršie.

Čo je Bulharsko a čo – národ.

Aké knihy čítať a aké víno piť.

Nenechávajte iných pracovať, iných behať, iných  tancovať, iných sa smiať, chodiť k moru, milovať sa, vychovávať deti, mať nádej, ľudsky žiť.

Miesto vás.

Žiadajte si život.

Nenechávajte ho zbierať prach na regáli času.

Žiadajte si život!