Pirmasis kaušas

Kai muzika nutilo, suburzgė ekskavatorius. Jis iškilmingai pririedėjo prie minios, riaugtelėjo dar kartą ir nutilo.

Visi ėmė ploti.

Iš kažkur atbėgo pionieriai ir užrišo raudonus kaklaryšius ekskavatorininkui ir dar keliems, stovintiems pirmoje eilėje.

Visi ėmė ploti.

Dvi mergaitės, apsirengusios nacionaliniais drabužiais, iš sidabrinių indų šliūkštelėjo žemėn vandens, kad geriau sektųsi statyba, niekas jai netrukdytų ir ji greičiau būtų baigta.

„Šviesos“ klubo folklorinė grupė atliko turiningą literatūrinę meninę programą.

Visi ėmė ploti.

Po to statybininkų atstovas perskaitė kreipimąsi-įsipareigojimą anksčiau laiko baigti objekto statybą.

Visi ėmė ploti.

Kai nutilo katutės, priekin išėjo oficialus asmuo.

Visi ėmė ploti.

Pribėgę pionieriai parišo jam raudoną kaklaryšį, o mergaitės nacionaliniais drabužiais priėjo prie jo su kirstuvais.

Visi ėmė ploti.

Oficialus asmuo, miesto liaudies tarybos atstovas, pasispjaudė delnus.

Visi ėmė ploti.

Paskui jis užsimojo ir tris kartus kirto į žalia žole apaugusią žemę.

Visi ėmė ploti.

Ekskavatorius vėl suriaumojo. Vėl pribėgo mergaitės ir padavė oficialiam asmeniui butelį šampano, tas atsivedėjęs jį sudaužė į ekskavatoriaus strėlę.

Ekskavatorininko veidą iškreipė blogai slepiamas gailesys.

Visi ėmė ploti.

Po to ekskavatorius kaukte sukaukė, metaliniai jo dantys įsikirto į minkštą žemę ir ją sudraskė. Privažiavo savivartė, elegantiškai apsuko ratą ir sustojo priešais ekskavatorių. Šis išpylė žemes į savivartės kėbulą.

Visi ėmė ploti.

Ekskavatorius vėl suleido dantis į žemę, vėl išplėšė jos gabalą. Vėl išpylė į savivartės kėbulą.

Plojimai, visi išsiskirstė – prasidėjo įtempta darbo kasdienybė.

Sunkvežimis suburzgė ir pajudėjo iš vietos – žmonės prasiskyrė, duodami jam kelią.

Likom tik mes – ekskavatorininkas, mažas mano sūnus ir aš. Berniūkščiui buvo įdomu pažiūrėti, kaip dirba ekskavatorius.

Tačiau ekskavatorius liovėsi dirbęs, o ekskavatorininkas išlipo ir užsirūkė.

Tuo metu atlėkė ir savivartė, pakėlė kėbulą ir išpylė duobėn ką tik iškastą žemę. Po to dar kelissyk pervažiavo, kad susilygintų.

– Greičiau! – pasakė vairuotojas ekskavatorininkui. – Lekiam, šiandien mūsų laukia dar trys pirmieji kaušai!..

Pastatas, žinoma, buvo pradėtas statyti.

Po dvejų metų.

Tik visai kitoje vietoje.

Vertė Birutė Želvytė