اتوبوس [Le bus]
Mania Honar, Kerman, 2018
Traduit par Vahik Khechoomian
ISBN 978-600-897-516-8
Τo σακáκι που βελáζει [Une veste en daim]
Vakxikon, Athènes, 2016
Traduit par Notis Paraskevopoulos
ISBN 978-618-5144-84-5
Balkanski sindrom [Le syndrome balkanique]
Zbirka Stopinje [Collection « Stopinje »]
Literarno-umetniško društvo Literatura, Ljubljana, 2012
Choisi par Ljudmil Dimitrov
Traduit par Namita Subiotto
ISBN 978-961671775-5
Българско зелено [Vert bulgare]
Zhanet 45, Plovdiv, 2011
ISBN 978-954-491-717-3
Стратиев и Сатирата [Stratiev et le Théâtre satirique]
Théâtre satirique, Sofia, 2011
ISBN 978-954-92751-1-7
Избрано 2. Драматургия [Oeuvres choisies 2. Pièces de thèâtre]
Deuxième édition
Trud, Sofia, 2009
ISBN 954-528-354-8
Избрано 1. Белетристика [Oeuvres choisies 1. Prose]
Deuxième édition
Trud, Sofia, 2009
ISBN 954-528-353-Х
الحافلة [Le bus]
World Theatre, Damas, 2005
Traduit par Mohamed Sa'id Al-Jukhdar
BIBALEX 891.8123 S899h
Másutt [Ailleurs]
Napkút, Budapest, 2003
Traduit par Lenke Csíkhelyi, Toso Doncsev, Andrea Genát, György Szondi
Illustré par Anri Kulev
ISBN 963-863-654-8
Избрано 2. Драматургия [Oeuvres choisies 2. Pièces de thèâtre]
Trud, Sofia, 2003
ISBN 954-528-354-8
Избрано 1. Белетристика [Oeuvres choisies 1. Prose]
Trud, Sofia, 2002
ISBN 954-528-353-Х
Вавилонска хроника [Chronique Babylonienne]
Zhanet 45, Plovdiv, 2000
ISBN 954-491-065-4
Мотиви за кларинет [Motifs pour clarinette]
Zlatostrouy, Sofia, 1997
ISBN 954-8158-41-8
Лице от Греко [Un visage d’El Greco]
Zlatostrouy, Sofia, 1997
ISBN 954-8158-39-6
Landscape With Dog. The Bulgarian Way [Paysage avec chien. Le modèle bulgare]
Faber, Veliko Tarnovo, 1997
Traduit par David Jenkins
ISBN 954-9541-03-7
ローマ風呂騒動 [Les bains romains]
Kobunsha, Tokyo, 1997
Traduit par Misako Maki
ISBN 4-7704-0913-3 C0097
Contenu: ローマ風呂騒動 [Les bains romains]; スエードのジャケット [Une veste en daim]; バス [Le bus]
Стоян [Stoyan]
Zlatostrouy, Sofia, 1995
Illustré par Anri Koulev
ISBN 954-8158-23-Х
От другата страна [De l’autre côté]
Zlatostrouy, Sofia, 1994
ISBN 954-8158-15-9
Contenu: Mammouth (Мамут); La vie bien qu’elle soit courte (Животът, макар и кратък); Le syndrome balkanique – 93 (Балкански синдром – 93); De l’autre côté (От другата страна)
De l’autre côté. От другата страна
Edition A Die, Die, 1994
Traduit par Miglen Mirtchev et Edmonde Chauvel
ISBN 2-908730-23-5
سترة من المخملين [Une veste en daim]
From the World Stage, NCCAL, Koweït, 1994
Traduit par Mohamed Sa'id Al-Jukhdar
BIBALEX 808.82 S9669
حمام رومانى [Les bains romains]
From the World Stage, NCCAL, Koweït, 1993
Traduit par Mohamed Sa'id Al-Jukhdar
BIBALEX 891.8123 S899
Упрaжнения по другост [Exercices d’altérité]
Erkyul, Sofia, 1993
Illustré par Anri Koulev
ISBN 954-8301-02-4
Българският модел [Le modèle bulgare]
Ivan Vazov, Sofia, 1991
Illustré par Anri Koulev
Последно кино [Dernier séance de cinéma]
Abagar, Veliko Tarnovo, 1991
ISBN 954-427-018-3
La vie bien qu’elle soit courte suivi de Le Bus
Actes Sud-Papiers, Paris, 1991
Traduit par Catherine Lepront et Andrée Coconnier
ISBN 2869433050 / F71141
Животът, макар и кратък; Подробности от пейзажа; Балкански синдром [La vie bien qu’elle soit courte; Détails du paysage; Le syndrome balkanique]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1990
Подробности пейзажа [Détails du paysage]
Sofia Press, Sofia, 1990
Contenu: Un bref solei (Недолго светило солнце); Abeilles sauvages (Дикие пчелы)
Живот в небето [Vie dans les cieux]
Otechestvo, Sofia, 1988
Illustré par Ivan Dimov
Пейзаж с куче [Paysage avec chien]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1986
Подробности от пейзажа [Détails du paysage]
Troisième édition
Narodna mladezh, Sofia, 1986
Contenu: Un canard sauvage entre les arbres (Дива патица между дърветата); Un bref solei (Кратко слънце); Abeilles sauvages (Диви пчели)
Krátké slunce [Un bref solei]
Odeon, Prague, 1986
Traduit par Ludmila Nováková
Contenu: Un bref solei (Krátké slunce); Abeilles sauvages (Divoké včely)
« Автобус » и другие пьесы [« Le bus » et autres pièces de thèâtre]
Raduga, Moscou, 1986
Traduit par Nika Glen et Мira Mikhelevich
Contenu: Les bains romains (Римская купальня); Une veste en daim (Замшевый пиджак); Le bus (Автобус); Le perfectionniste (Максималист)
रोमन बाथ [Les bains romains]
Little Theatre Group, New Delhi, 1984
Traduit par Satya Prakash
Пиеси [Pièces de thèâtre]
Narodna mladezh, Sofia, 1984
Contenu: Les bains romains (Римска баня); Une veste en daim (Сако от велур); Le bus (Рейс); Le perfectionniste (Максималистът)
Живот в небето [Vie dans les cieux]
Otechestvo, Sofia, 1983
Illustré par Petar Chuklev
Szczegóły pejzażu [Détails du paysage]
PIW, Klub Interesującej Książki, Varsovie, 1983
Traduit par Helena Madany
ISBN 83-06-00857-X
Contenu: Un bref solei (Krótkie słońce), Abeilles sauvages (Dzikie pszczoły)
Капитаните от Бискайския залив [Les capitaines de la baie de Biscaye]
Narodna mladezh, Sofia, 1982
Illustré par Aleksandar Aleksov
Рейс [Le bus]
Поредица « Съвременна българска драма » [Collection « Théâtre bulgare contemporain »]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1982
Beeeeeeehhhh!!
Bulzoni, Rome, 1981
Traduit par Piero Della Porta
Contenu: Une veste en daim
Подробности от пейзажа [Détails du paysage]
Deuxième édition
Hristo G. Danov, Plovdiv, 1981
Contenu: Un bref soleil (Кратко слънце); Abeilles sauvages (Диви пчели)
Velúrzakó [Une veste en daim]
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980
Traduit par Péter Juhász
ISBN 963-07-1963-0
Contenu: Une veste en daim (Velúrzakó); Les bains romains (Római fürdő)
Самотните вятърни мелници [Les moulins à vent esseulés]
Deuxième édition
Otechestvo, Sofia, 1980
Illustré par Nadezhda Gogova
Сако от велур [Une veste en daim]
Поредица « Съвременна българска драма » [Collection « Théâtre bulgare contemporain »]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1979
Vadkacsa a fák között [Un canard sauvage entre les arbres]
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979
Traduit par Lenke Csíkhelyi
ISBN 963-07-1765-4
Подробности от пейзажа [Détails du paysage]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1978
Contenu: Un bref soleil (Кратко слънце); Abeilles sauvages (Диви пчели)
Пейзаж с куче [Paysage avec chien]
Библиотека « Стършел » [Collection « Sturshel »] № 250
Sturshel, Sofia, 1977
Римска баня [Les bains romains]
Поредица « Съвременна българска драма » [Collection « Théâtre bulgare contemporain »]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1977
Divá kačka medzi stromami [Un canard sauvage entre les arbres]
Smena, Bratislava, 1977
Traduit par Anna Sýkorová
Illustré par Vladislav Rostoka
Biskay Körfezi Kaptanlari [Les capitaines de la baie de Biscaye]
Gözlem Yayinlari, Istanbul, 1977
Gözlem Çocuk – Aşama Dizisi: 13
Traduit par Naime Yilmaer
Yeşil Köpek [Le chien vert]
Gözlem Yayinlari, Istanbul, 1976
Gözlem Çocuk – Aşama Dizisi: 9
Traduit par Naime Yilmaer
Divoká kachna mezi stromy [Un canard sauvage entre les arbres]
Odeon, Prague, 1976
Traduit par Ludmila Nováková
Eine Wildente zwischen den Bäumen [Un canard sauvage entre les arbres]
Volk und Welt, Spektrum No. 82, Berlin, 1975
Traduit par Ingrid Stojkoff
Dzika kaczka wśród drzew [Un canard sauvage entre les arbres]
Czytelnik, Varsovie, 1975
Traduit par Marzenna Iliewa
Marzenie długie na pół metra [Un demi-mètre de rêve]
Nasza Księgarnia, Varsovie, 1973
Traduit par Helena Madany
Illustré par Bоżena Truchanowska
ISBN 83-10-07606-1
Пеещият кораб [Le bateau qui chante]
Библиотека « Стършел » [Collection « Sturshel »] № 199
Sturshel, Sofia, 1973
Пътешествие без куфар [Voyage sans valise]
Narodna mladezh, Sofia, 1972
Illustré par Gencho Simeonov
Дива патица между дърветата [Un canard sauvage entre les arbres]
Bulgarski pisatel, Sofia, 1972
Троянски кон [Cheval de Troie]
Библиотека « Стършел » [Collection « Sturshel »] № 172
Sturshel, Sofia, 1971
Самотните вятърни мелници [Les moulins à vent esseulés]
Narodna mladezh, Sofia, 1969
Illustré par Ivan Kirkov