Формула 73 (1973)

  • Студия за анимационни филми „София“
  • 8 мин., 14 сек., 228 м., цветен, изрезков

В кабинета си Генералът разработва поредна военна операция. Той увлечено чертае червени стрелки и клинове върху огромна карта, заела цялата стена. Изведнъж широките червени стрелки оживяват, излизат извън картата и с все сила се впиват в стоящия наблизо глобус. Генералът е доволен, заповедите са издадени, но вместо изстрели и шум от самолети, ято книжни лястовици влита в кабинета. Генералът с ужас разбира, че това са неговите заповеди, от които войниците са направили книжни лястовици.

Формула 73
Формула 73
Формула 73
Формула 73
Формула 73
Формула 73
Формула 73
Формула 73