„Когато бях кореспондент на вестник „Народна младеж“ във Видин, всеки ден пред очите ми беше един подобен оркестър, който в дългите зимни вечери свиреше неуморно и амбициозно, вперил поглед към лятото и морето. В книгата ми „Дива патица между дърветата“ има кратки откъси от живота и съдбата на този оркестър, без да се разпростира в подробности, има почти телеграфни съобщения за подготовката му през зимата и реализацията през лятото. Тогава темата беше друга и други бяха главните герои, но ето че днес дойде и часът на оркестъра.“

Труд“, бр. 13, 13 януари 1982 г.
Еднопосочно движение
Иван Цонов, 2009