Текстове от различни години

Череша с алени сърца
Самотните вятърни мелници
Старецът
Посетен от Господ
Моретата на другите галактики
Един прекрасен ден от есента
Когато бях малък
Песен за петната по слънцето
Философски етюд
Филм по български
Правилата на движението
Българският модел
Българската участ
Боже, пази България
България – 92
Подробности от пейзажа
Балкански синдром