„Но все ми се струва, че заедно с това да бъде лаборатория, да бъде място за естетически и психологически търсения, да изразява представата и подсъзнанието на своите автори за света и за човека, театърът би могъл да бъде и мъничко място, където може да се води диалог, където човекът да чува своите мисли, свoите въпроси, да мисли и да се включва в онова приключение, на което го кани театърът.“

Литературен Вестник“, бр. 23, 14-20 юни 2000 г.
Мамонт
Виктор Паунов, 2002