Еднопосочно движение (2009)

  • А.С. Филм, с подкрепата на Национален филмов център
  • 6 мин., цветен, рисуван

Град. Всичко в него се движи, колите се надпреварват по улиците, хората препускат в забързаното си ежедневие, деца и кучета тичат в парка, рекламите проблясват в пищни витрини. Всичко кипи в бясно движение... Но не! В една тясна уличка две коли са спрели една срещу друга. Шофьорите упорито отказват да си направят път. Твърдо решени да не отстъпват от позицията си, те не само спират движението, но дори и времето. Нещо повече... времето тръгва назад.

Еднопосочно движение
Плакат: Ани Цонова
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение
Еднопосочно движение