От другата страна

Мечтата да летиш... Колко близко съм до нея... Малко хора са били така близко до своята мечта... Не се ли състои точно в това щастието – да постигнеш своята мечта?... Която е мечта и на цялото човечество... Големи думи... Нещата са по-прости – литваш и толкова... Не е нужна патетика... Стига прилагателни... Съсипваме всяка работа с думи... Просто полети... без да говориш... И мечтата ти ще се сбъдне... Така... Пусна се... А сега лети...

От другата страна
Плакат: Людмил Чехларов
От другата страна
От другата страна. Сатиричен театър, София. Постановка Пламен Марков.