Упражнения по другост

Представени от Станислав Стратиев, Младен Младенов, Руси Чанев и Борислав Чакринов.

Отгоре всичко прилича на наводнен мравуняк.
Трескави браунови движения, суматоха и хаос.
Всички се отричат от всичко. Всеки доказва, че не е той.
Огромно, всеобщо, всенародно доказване на собствената ни другост.

Упражнения по другост
Плакат: Маня Вапцарова