Мотиви за кларинет

Един човек с брадва ходеше из улиците. Брадвата блестеше на слънцето, искреше с все сила наточеното й острие и бляскавият метал разсипваше наоколо малки сияния. Брадвата плуваше в светлината като пъстърва, сребриста и гъвкава, потъваше във вировете и изскачаше пак. Човекът държеше брадвата с внимателни, влюбени пръсти...

Мотиви за кларинет
Плакат: Доньо Донев
Мотиви за кларинет
Мотиви за кларинет. Сатиричен театър, София. Постановка Иван Урумов.